Η παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει θεσπιστεί από την εταιρεία με διακριτικό τίτλο Μπαρμπαλέξης, που έχει έδρα στη Σαλαμίνος 70, Νέα Χαλκηδόνα και τηλ. επικοινωνίας 210 2583415,
e-mail επικοινωνίας info@barbalexis.gr.
Η ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για εμάς και για αυτό και ακολουθούμε υπεύθυνες και σύμφωνες με τον νόμο διαδικασίες τήρησης και επεξεργασίας.
Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων αποτελεί ενιαίο σύνολο, με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, τη διενέργεια επικοινωνίας στο www.barbalexis.gr και την αποδοχή της χρήσης cookies.
Για αυτό, πριν πλοηγηθείτε ή διενεργήσετε οποιαδήποτε συναλλαγή μαζί μας, σας καλούμε να βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με αυτά.
Η εταιρεία Μπαρμπαλέξης, μέσω των cookies, καταγράφει πληροφορίες όπως ποσοστά ανοίγματος των μηνυμάτων, ποσοστά εισαγωγής στην ιστοσελίδα μας και σελίδες χρήσης στην ιστοσελίδα μας.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στα παραπάνω, τα προσωπικά δεδομένα και οι λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται από το barbalexis.gr, σκοπό έχουν τη διενέργεια επικοινωνίας με τους εν λόγω χρήστες και εν γένει τη συνεχόμενη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας προς αυτούς.
Σημαντικός είναι και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας για λόγους προώθησης και διαφήμισης. Έτσι το barbalexis μπορεί να εξασφαλίζει μια προσωποποιημένη εμπειρία τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε κεντρικές βάσεις δεδομένων (servers), συνεργαζόμενης εταιρείας, όπου τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα αποθήκευσης και ασφάλειας.
Απαγορεύεται ρητώς η πώληση σε τρίτους οποιαδήποτε πληροφορίας σχετικά με τους πελάτες μας και τα προσωπικά τους στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς.
Μόνο η εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες και τα στοιχεία που μας παρέχετε και υποχρεούνται να λειτουργούν εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους.
Επίσης παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων, μπορούν να είναι φορείς του δημοσίου για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε νομικές υποχρεώσεις και εφόσον κινηθεί νομική διαδικασία.

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

Με τη διενέργεια επικοινωνίας με το site barbalexis.gr, τη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και εν γένει της ατομικής επιλογής αποκάλυψης των προσωπικών σας στοιχείων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται εδώ, δίνετε ρητά τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.